5th class kannada artha

೫ ನೇ ತರಗತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಕನ್ನಡ ವಿಷಯ ದ ಪರಿಚಯ ಕನ್ನಡ ದಲಿ ೪೯ ಅಕ್ಷರ ಗಳಿವೆ. ೧೫ ಸ್ವರ ಗಳು. ೩೨ ವ್ಯಂಜನಗಳು ಇವೆ. ೨ ಯೋಗವಾಹ ಗಳಿಸಿವೆ ಕನ್ನಡ ದ ಮೂಲ ಕರ್ನಾಟಕ. ಕನ್ನಡ ದ ಸಂಖ್ಯೆ:-೧೨೩೪೫೬೭೮೯೦ .